> KONFERENCJA NAUKOWA: Archeologia eksperymentalna, rekonstrukcja historyczna - możliwości badawcze II, Wroclaw 2008


Konferencja
Program
Lokalizacja
Noclegi
Zdjęcia
Organizatorzy
Kontakt
Edycja 2007
English versionStudenckie Koło Naukowe
Archeologów UWr


Instytut Archeologii UWrProgram konferencji


Czwartek (15.05.2008)

12.00 - prof. dr. hab. Jerzy Piekalski – otwarcie konferencji.

12.15 - Daria Dąbal (Zakład Historii i Metodologii Prahistorii, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Upowszechnianie wiedzy o przeszłości w terenie - "sprzedawanie nostalgii". Współczesne archeologiczne muzea, rezerwaty i parki tematyczne.

12.45 - Krzysztof Deskur (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Archeologia eksperymentalna jako element public archaeology.

13.15 - Michał Bogacki (Zakład Historii Wojskowej, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Granice między odtwórstwem historycznym a nauką.

13.45 - Dyskusja i przerwa

14.45 - Paweł Zawadzki (Uniwersytet Wrocławski)
Rekonstrukcja historyczna a archeologia pól bitewnych.

15.15 - Mariusz Marszewski (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)
Badania nad historycznym rekonstrukcjonizmem jako źródło do badań nad współczesna kulturą krymsko-tatarską.

15.45 - Marek Marzec i Aneta Kwiatkowska (Portal internetowy Polska.pl)
Cyfrowe spotkania z historią. Popularyzacja nauk historycznych na przykładzie portalu Polska.pl.

16.15 - Lucjan Buchalik (Muzeum Miejskie w Żorach)
Archeologia i tradycja ustna. Próba rekonstrukcji historii regionu na przykładzie królestw Kurumbów (Burkina Faso).

16.45 - Dyskusja i zakończenie obrad.


Piątek (16.05.2008)

10.00 - Dawid Gutowski (Uniwersytet Warszawski)
Huby „ogniowe” – weryfikacja użyteczności.

10.30 - Maciej Ehlert, Marcin Olko (Uniwersytet Wrocławski)
Pirotechnologia - wstępne wyniki eksperymentu z przepalaniem krzemieni.

11.00 - Agata Kunicka i Armand Zyzman (Stowarzyszenie Dziejba, Kraków)
Eksperymentalna osada Stowarzyszenia Dziejba w Woli Radziszwoskiej – historia projektu.

11.30 - Małgorzata Kot i Anna Knapek (Uniwersytet Warszawski)
Rzymianie od kuchni.

12.00 - Dyskusja i przerwa.

13.00 - Jacek Łapott (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński)
Pozyskiwanie żelaza w dymarce – jak to się robi w Afryce?


13.30 - Joanna Chudziak (Studium Doktoranckie Nauk Historycznych, Uniwersytet Wrocławski)
Analizy petrograficzne jako pomoc przy rekonstrukcji procesu produkcji ceramiki (na przykładzie późnośredniowiecznej ceramiki budowlanej).

14.00 - Dyskusja i zakończenie obrad.

Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum Sztuki Mieszczańskiej.Sobota (17.05.2008)

10.00 - Małgorzata Karpik (Uniwersytet Łódzki)
Historia badań jak również sposoby eksperymentalnej produkcji szkła według wzorców późnośredniowiecznych i nowożytnych w Koninie i okolicach.

10.30 - Mateusz Konrad Ochęcki (Uniwersytet Łódzki)
Próba rekonstrukcji wyglądu bryły średniowiecznego zamku w Uniejowie, na podstawie zachowanych struktur murowanych.

11.00 - Krzysztof Czerkas (Urząd Gminy Oborniki Śląskie, Pracownia Architektoniczno-Budowlana AKANT)
Gdzie leży „matka” Wrocławia? Hipoteza fantastyczno-naukowa.

11.30 - Dyskusja i krótka przerwa.

12.15 - Jacek Jeremicz (Instytut Archeologii, Rzeszów)
Przekazy antyczne jako źródło rekonstrukcji.

12.45 - Krystian Chrzan (Uniwersytet Wrocławski)
Jak zacząć. Sposoby lepienia den i części przydennych wczesnośredniowiecznych naczyń.

13.15 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.

W godzinach popołudniowych i wieczornych zapraszamy do Ratusza oraz Arsenału Miejskiego (ul. Cieszyńskiego 9), na pokazy odbywające się z okazji Międzynarodowej Nocy Muzealnej (program wydarzenia). Polecamy także prezentacje przygotowane przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu (program) oraz Muzeum Architektury (program).


Organizatorzy zastrzegają, że program konferencji oraz godziny wystąpień mogą ulec nieznacznej zmianie.

© SKNA / Archeolodzy.org 2008