Konferencja
Program
Lokalizacja
Noclegi
Zdjęcia
Organizatorzy
Kontakt
Edycja 2007
English versionStudenckie Koło Naukowe
Archeologów UWr


Instytut Archeologii UWr
• Prezentujemy program konferencji, prosimy prelegentów o ewentualne korekty tematów lub czasu wystąpień. Uruchomione zostały także podstrony dotyczące lokalizacji obiektów konferencyjnych oraz bazy noclegowej.

• Informujemy, że konferencja została skrócona do trzech dni. Obrady odbędą się w dniach 15-17 maja w budynku Instytutu Archeologii UWr (ul. Szewska 48). Nie będzie niestety Marketu Średniowiecznego na Grodzie na Partynicach - zapraszamy jednak na pokazy rzemiosł organizowane przez Muzeum Archeologiczne w sobotę 17 maja, na dziedziniec Arsenału.

• Program konferencji zostanie przedstawiony ok. 5 maja. Przepraszamy za opóźnienie.

• W sprawie rezerwacji noclegów prosimy kontaktować się z Martą Hnat - marta@archeolodzy.org. Służymy miejscami w Domu Studenckim "Dwudziestolatka".

• W odpowiedzi na liczne pytania, przypominamy, że zgłoszenie do dnia 15 kwietnia, dotyczy wyłącznie prelegentów, a formularz służy zebraniu tytułów i abstraktów planowanych wystąpień. Konferencja ma charakter otwarty, wiec zgłoszenia od słuchaczy nie są wymagane.

• Przypominamy o nadchodzącym terminie nadsyłania abstraktów, który mija 15. kwietnia. Prosimy o wykorzystanie wzoru zgłoszenia dostępnego tutaj.

• Informujemy, że w związku z zaplanowaną na ten sam termin konferencją naukową "Broń i wojna w dziejach człowieka" organizowaną w Łodzi, obrady bloku poświeconego tematyce bronioznawczej odbędą się podczas dwóch pierwszych dni konferencji, aby zainteresowanym umożliwić udział w obu wydarzeniach.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Studenckie Koło Naukowe Archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na drugą Studencką Konferencję Naukową z cyklu „Archeologia eksperymentalna, rekonstrukcja historyczna – możliwości badawcze II”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 15-18 maja 2008 roku.

Zeszłoroczna edycja konferencji, spotkała się z liczną obecnością zarówno referentów jak i słuchaczy, za co Wam dziękujemy. Różnorodność omówionych eksperymentów pokazała, jak duża jest rola archeologii eksperymentalnej w badaniu poszczególnych społeczeństw pradziejowych, a głosy płynące od jej uczestników utwierdziły nas w przekonaniu, że temat wart jest kontynuacji.

Konferencja, podobnie jak w roku ubiegłym, jest zaplanowana na cztery dni obrad. Prelekcje odbędą się w budynku Instytutu Archeologii, a podczas ostatnich dwóch dni zostaną połączone z Marketem Średniowiecznym na zrekonstruowanym grodzie na wrocławskich Partynicach, gdzie dyskusje wzbogacone zostaną pokazami dawnych rzemiosł ze szczególnym uwzględnieniem technik rękodzielniczych, surowców oraz wierności realiom historycznym.

Zaproszenie adresujemy przede wszystkim do studentów, pracowników naukowych oraz rzemieślników związanych z rekonstrukcją historyczną.

Na zgłoszenia referatów czekamy do 15 kwietnia. Prosimy o przesłanie abstraktu, według załączonego wzoru, drogą elektroniczną na adres magda@archeolodzy.org. Prosimy mieć na uwadze, że planowane jest wydanie referatów w formie publikacji (wraz z materiałami z 2007 roku), a prelegenci zainteresowani drukiem swoich badań zostaną proszeni o dostarczenie gotowego artykułu, opatrzonego recenzją pracownika naukowego, do końca maja br. Informacje edytorskie zostaną przekazane zainteresowanym.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony konferencji: http://konferencja.archeolodzy.org, skąd będziemy informować o szczegółach.

Do zobaczenia we Wrocławiu!

© SKNA / Archeolodzy.org 2008