Archeologia eksperymentalna, rekonstrukcje historyczne
- możliwości badawcze


Konferencja naukowa: 10-13 maja 2007, Wrocław

Konferencja
Program
Lokalizacja
Noclegi
Zdjęcia
Organizatorzy
Kontakt


Program Konferencji

I dzień
Czwartek (10.05.07)

Miejsce: Instytut Archeologii UWr

Blok I: Przedmioty codziennego użytku, rogownictwo i przedmioty kościane

12.00 – Rozpoczęcie - prof. dr hab. Jerzy Piekalski (UWr), dr Maciej Trzciński (Muzeum Miejskie Wrocławia).
13.00 – Anna Grossman (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) – Tkactwo.
13.30 – Piotr Chmielewski, Piotr Panek (UWr) – Metody obróbki i zmiękczania kości i poroża w świetle badań eksperymentalnych.
14.00 – Marcin Diakowski (UWr) – Obróbka kości i poroża przy pomocy narzędzi krzemiennych.
14.30 – Paweł Zawadzki (UWr) – Wyposażenie osobiste żołnierza piechoty i artylerii pieszej Księstwa Warszawskiego.
15.00 – Przerwa
15.15 – Obrady

Blok II: Krzemieniarstwo

16.00 – dr Andrzej Wiśniewski (UWr)
16.30 – Witold Grużdź, Piotr Rozbiegalski – Neolityczne wiórowce w świetle analiz eksperymentalnych.
17.00 – Piotr Rozbiegalski – Krzesanie ognia w epoce kamienia.
17.30 – Obrady


II dzień
Piątek (11.05.07)

Miejsce: Instytut Archeologii

Blok I: Metalurgia i dawne hutnictwo

10.00 – prof. dr hab. Stanisław Pazda (Uwr) - O metalurgii i hutnictwie.
10.30 – dr Paweł Madera (Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu) - Dawne huty.
11.00 – mgr Andrzej Przychodni – Żelazne korzenie.
11.30 – mgr Wojciech Sławiński – Rekonstrukcja nożyc z żelaza z rzymskiego statku.
12.00 – Przerwa
12.15 – Obrady

Blok II: Ozdoby i biżuteria, strój, instrumenty muzyczne

15.00 - Katarzyna Badowska (UŁ) – Rekonstrukcja stroju i związane z nią problemy.
15.30 – Jakub Sawicki (UWr) – Zapięcia płaszcza w późnym średniowieczu – problemy badawcze.
16.00- mgr Michał Sekuła, Wojciech Kochman (Zamek Królewski w Warszawie) – Rekonstrukcja biżuterii.
17.00 - Małgorzata Karpik (UŁ) – Stan badań archeologicznych nad rekonstrukcją średniowiecznych instrumentów muzycznych z terenów Europy.
17.30 – Obrady


III dzień
Sobota (12.05.07)

Miejsce: Gród na Partynicach

Blok I: Ceramika

10.00 – dr Paweł Rzeźnik (Uwr) – „Spojrzenie na Ceramikę”
11.00 – mgr Łukasz Lisiecki (Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu) – „Rekonstrukcja Ceramiki”
11.45 – Obrady

Blok II: Bronioznawstwo

12.30 – Wojciech Wasiak (UŁ) - Specyfika rekonstrukcji uzbrojenia starożytnego i wczesnośredniowiecznego w kontekście naukowego procesu poznawczego oraz popularyzacji nauk historycznych.
13.15 – dr Lech Marek (UWr) – Średniowieczne i Nowożytne Halabardy. Techniki Produkcji.
13.45 - mgr Patryk Nieczarowski – Współczesne rekonstrukcje uzbrojenia ochronnego.Problemy napotykane przy rekonstrukcjach średniowiecznych na przykładach niektórych zabytków.
14.15 – Obrady
14.45 – Przerwa
15.00 – Bogdan Mucha (UWr) – Kusze w świetle źródeł archeologicznych.
15.30 – Mateusz Ochocki, Stefan Staszewski (UŁ) – Strzelecka broń palna w późnym średniowieczu i sposoby jej użytkowania.
16.00 - Obrady
16.30 – Dawid Gutowski (UW) – Łuki i strzały ze stanowiska bagiennego w Nydam.
17.00 – Piotr Niemiec-Miśkiewicz (UAM) - Funkcjonalność a efektywność kościanych grotów bełtów w świetle analiz źródłowych i eksperymentalnych.
17.30 – Obrady


IV dzień
Niedziela (13.05.07)

Miejsce: Gród na Partynicach

Blok I: Architektura

10.00 – Radosław Gliński (UWr) – Huty Szkła.
10.30 – Paweł Rajski (UWr) – Rekonstrukcja Zamków Sudeckich.
11.00 – Jerzy Serafin (Politechnika Wrocławska) – Badania nad budownictwem synagogalnym w świetle źródeł archeologicznych.
11.30 - Koło Naukowe Petrologów (UWr) – Zastosowanie nowoczesnego warsztatu petrograficznego w badaniach kamiennych na przykładzie Cmentarza Żydowskiego we Wrocławiu.
12.00 – Obrady

Blok II: Popularyzacja nauk historycznych

mgr M. Skubisz, mgr J. Fras (Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce) - Produkcja soli w okoliacach wieliczki w pradziejach - badania i doswiadczenia

13.00 - Aleksandra Górska, Aleksandra Siemaszko (UW) – Zaproszenie do przeszłości. Nowe aspekty popularyzacji archeologii na przykładzie eksperymentu w Biskupinie.
13.30 – Wojciech Wasiak (UŁ) - Wspólne cele oraz rozbieżności archeologii i amatorskiego ruchu rekonstrukcyjnego.
14.30 – Obrady
15.00 – Anna Knapek, Małgorzata Kot (UW) – Klub Archeologa – warsztaty archeologiczne dla najmłodszych.
15.30 – Natalia Racek, Mirosław Minicki (UAM) - Kontakt z przeszłością poprzez zabawę.
16.00 - Obrady

Archeologia Muzyczna


  © SKNA / Archeolodzy.org 2007